Verksamhetsarkiv

Här kan du ta del av GS stadgar

Stadgarna är de regler som GS har att förhålla sig till. Tillexempel är det stadgarna som bestämmer vad ska vi heta, vad vårt ändamål är, vart vi ska ha vårt säte och vilka som får vara med och bestämma i vår förening.

Nedan finner du GS verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009