Förälder

Föräldraledighet, föräldralön och andra frågor kring föräldraskap.

Hur blir det med min avtalspension under föräldraledigheten?

Arbetsgivaren stoppar inbetalningarna under din föräldraledighet. Därför är det vikigt att du kontaktar din fackliga försäkringsrådgivare för att få en ansökningsblankett om premiebefrielse vid föräldraledighet. Det innebär att försäkringen, i stället för arbetsgivaren, betalar pensionspremien när du är föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan.

Vad är föräldralön/föräldrapenningtillägg och hur får jag det?

Om du är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal, är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du få föräldrapenningtillägg. Försäkringen har du via din anställning och ger dig cirka 10 procent extra utöver det du får från Försäkringskassan. Mer information finns hos AFA Försäkring som administrerar våra kollektivavtalade försäkringar.

Till informationen hos AFA Försäkring.

Ansök om föräldrapenningtillägg

Du måste själv ansöka om att få tillägget, vilket du gör hos AFA Försäkring.

Läs mer och ansök!

Jag har ett tungt/farligt jobb. Hur ska jag göra om jag blir gravid?

Regler kring graviditet/amning och arbetsuppgifter finns reglerade i en författningssamling från Arbetsmiljöverket. Man behöver göra en riskbedömning på arbetsplatsen och dina arbetsuppgifter, eftersom hela regelverket är uppbyggt kring vilken risk arbetet har efter att riskbedömning är gjord.

Kontakta skyddsombudet på din arbetsplats eller ditt regionala skyddsombud/avdelningsexpedition/avdelning om inte skyddsombud finns på din arbetsplats.