Så behandlar GS dina personuppgifter

GS-fackets dataskyddspolicy – så hanterar vi personuppgifter

 För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på kontakt@gsfacket.se

Genom att bli medlem i GS-facket accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att GS-facket använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

 Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Har du frågor kring GDPR eller vill anmäla en personuppgiftsincidenter, hör av dig till GS dataskyddsombud Carina Nilsson, carina.nilsson@gsfacket.se, 010-4708375.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?                                                                   Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation– för- och efternamn, personnummer, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats och lön.
 • Betalningsinformation – din fackavgift dras via löneavdrag. I annat fall samlas betalinformation in i form av kontonummer och bank i syfte att kunna skicka avier.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation– namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om aktiviteter i förbundet – vi har en databas där vi samlar information om tillexempel vilka utbildningar eller förtroendeuppdrag du som medlem har eller vilka arbetsplatser som du som förtroendevald besökt och vad du gjorde där, tillexempel om det var en löneförhandling eller RSO besök.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning
  (via statistikverktyg och nyhetsbrevsystem).

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som medlem. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

 Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem.

1) När du blir medlem lämnar du

 1. Person och kontaktuppgifter (se detaljerad lista ovan)
 2. Medgivande att använda dina uppgifter i syfte att tillhandahålla och utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem.

 Som vi behandlar med följande rättslig grund

 1. Berättigat intresse och samtycke
 2. Berättigat intresse och samtycke

 När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar lämnar ut uppgifter i form av

Foto/video

Vilket innehåller följande personuppgifter

Fotografier, mingelbilder, videofilmer

Som vi behandlar med stöd av någon av de rättslig grunderna

utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, berättigat intresse eller samtycke.

 När du kontaktar oss via e-post och telefon lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter
 2. Ärendeuppgifter

 Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Namn, titel, e-post, telefonnummer
 2. Meddelande i löptext

 Som vi behandlar med följande rättslig grund

 1. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse
 2. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

 När du går utbildningar eller tar ett förtroendeuppdrag lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter
 2. Utbildningens syfte/ i vilken roll du tar förtroendeuppdraget.

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Namn, yrkesroll, e-post, telefonnummer, specialkost, meddelande i löptext
 2. Namn, yrkesroll, e-post, telefonnummer, specialkost, meddelande i löptext, utbildningsinformation, förtroendeuppdragsinformation

Som vi behandlar med följande rättslig grund

 1. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
 2. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

 

När GS förhandlar för dig på arbetsplats eller rättsligt lämnar du följande uppgifter:

 1. Kontaktuppgifter
 2. Ärende i löptext

 

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Namn, yrkesroll, e-post, telefonnummer
 2. Vad förhandlingen gäller, meddelande i löptext

 

Som vi behandlar med följande rättslig grund

 1. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
 2. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

 

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

 De som får ta del av din personinformation är bl.a :

1)      Folksam

2)      Dagens Arbete

3)      LO Mervärde

Det som samlas in är

1)      Person- och kontaktuppgifter

2)      Person- och kontaktuppgifter

3)      Person- och kontaktuppgifter

Det samlas in i syfte att

1)      Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

2)      Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

3)      Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Har du varit föremål för en rättslig förhandling sparar vi dina personuppgifter för framtida referenser.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag. För att begära ett registerutdrag, fyll i och skicka in denna blankett till oss. 

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.gsfacket.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

gdpr@gsfacket.se.