Bilda klubb - för en bättre arbetsplats!

GS arbetar för du som medlem ska ha ett jobb som du kan utvecklas i – och som också ger utveckling i lön. När det gäller just din arbetsplats, så är det du och dina arbetskamrater som vet bäst. Gå ihop och bilda en klubb!

En stor del av ditt liv tillbringar du på din arbetsplats. Då måste du kunna ställa krav. Du ska kunna trivas på jobbet och inte behöva riskera din hälsa.

I förbundet finns ombudsmän, administratörer, kommunikatörer och andra anställda som målmedvetet arbetar för ett bättre arbetsliv för dig som medlem. Men när det gäller just din arbetsplats, så är det du och dina arbetskamrater som vet bäst.

Du och dina arbetskamrater vet vad som behöver göras

Det fackliga medlemskapet är ett kraftfullt verktyg. Med en klubb på arbetsplatsen kan ni mobilisera allt det kunnande och det engagemang som finns på arbetsplatsen i arbetet.

Det är du och dina arbetskamrater som vet vad som krävs för att det ska bli en bra arbetsplats för er alla.  Går ni ihop och driver era krav tillsammans, då kan ni göra skillnad.  

Konkreta fördelar med klubb

En klubb på arbetsplatsen har många fördelar – inte minst att ni har stöd av förtroendemannalagen.

Med en klubb blir det:

 • enklare att informera om fackliga frågor
 • större fackligt engagemang bland medlemmarna
 • fler som delar på det fackliga arbetet 
 • bättre kontaktvägar till arbetsgivaren
 • ökade möjligheter till inflytande, genom arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldighet 
 • tid avsatt för den fackliga verksamheten.

Stöd från avdelningen 

Att arbeta fackligt på arbetsplatsen är ett lagarbete. Klubben kan dessutom alltid få stöd från avdelningen med:

 • utbildning för de fackligt förtroendevalda
 • möjlighet till för erfarenhetsutbyte med andra klubbar 
 • kunskap, råd och stöd när det behövs i konkreta lägen.

Klubben kan också få ekonomiskt bidrag från avdelningen för sin verksamhet.

Så går det till att bilda klubb

Finns det tillräckligt många medlemmar på arbetsplatsen finns det därför all anledning att bilda klubb. 

De första stegen blir då att:

 • Kontakta avdelningen för att få en bättre bild av vad det innebär att bilda klubb. 
 • Prata med skyddsombud, kontaktombud och andra arbetskamrater för att ta reda på om det finns intresse för att bilda klubb på arbetsplatsen.
 • Kalla till ett första möte med de anställda/medlemmarna på arbetsplatsen, där en ombudsman från avdelningen beskriver fördelarna med klubb och vilket stöd klubben kan få.

Om det finns intresse för att bilda klubb, då blir nästa steg att: 

 • Tillsätta en tillfällig styrelse, som förbereder ett mer formellt medlemsmöte. 
 • Genomföra detta medlemsmöte, där medlemmarna kan diskutera vad som behöver göras och sedan väljer klubbstyrelse för kommande verksamhetsår.
 • Informera arbetsgivaren om vad klubb på arbetsplatsen innebär, liksom vilka som är förtroendevalda och vad de behöver i form av utbildning och facklig tid för uppdraget. Vid denna information deltar normalt också en representant för avdelningen.