Politik

Varför arbetar GS politiskt?

Riksdagen bestämmer över en rad viktiga områden – så som trygghetsförsäkringar, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Centrala frågor för Sveriges löntagare. De styrs inte bara av förhandlingar utan av lagar.

Våra motparter på arbetsgivarsidan arbetar politiskt. Det måste vi också göra om vi vill försvara våra rättigheter. Att ha vänner som tar vårt parti i riksdagen lönar sig.

Varför samverkar GS och Socialdemokraterna?

GS får ofta kritik från arbetsgivarsidan för vårt samarbete med Socialdemokraterna. Det är för att det fungerar.

Socialdemokraterna är en pålitlig partner när det kommer till de frågor som GS medlemmar beslutat är viktigast. Stark arbetsrätt, stärkt arbetsmiljö, stabila trygghetssystem – och insatser för att bekämpa arbetslösheten.

GS och Socialdemokraterna delar samma grundvärderingar. Vi har samverkat sedan slutet av 1800-talet.

Hur mycket pengar skänker GS till Socialdemokraterna?

6 kr per medlem och år.