Här finner du vanliga frågor och svar. En del saker som rör ditt arbetsliv regleras i lag och en del regleras i kollektivavtalet. Ibland kan det finnas lokala överenskommelser på just din arbetsplats. Du får alltid mest och bäst hjälp om du kontaktar din avdelning.