Stärk din framtida ställning på arbetsmarknaden

Med omställningsstudiestödet från CSN kan du utbilda dig för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden, och behålla det mesta av din inkomst under tiden.

Den 1 oktober öppnar ansökningsfönstret för dig som vill få omställningsstudiestöd för utbildningar som startar mellan 1 januari och 30 juni 2024. För bästa chans att få stödet bör du förbereda dina uppgifter och ansöka vid midnatt när ansökningsformuläret publiceras.

Läs på om omställningsstudiestödet

Om du inte redan känner till möjligheterna med omställningsstudiestödet kan det vara bra att läsa på om dina möjligheter och villkoren för att kunna få stödet.

Läs om omställningsstudiestödet på CSN

Ansök även hos Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL kan hjälpa dig med kostnadsfri karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning. De kan även hjälpa dig med ett yttrande om din sökta utbildning, som CSN lägger särskild vikt vid när de fattar beslut om ditt omställningsstudiestöd.

Med TSL:s stöd och omställningsstudiestödet från CSN kan du till exempel bredda din kompetens eller helt eller delvis byta yrke. Det gör att du kan hålla dig attraktiv och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Om du ansöker hos TSL i god tid före CSN:s ansökningsfönster öppnar den 1 oktober kan de stötta dig med förberedelserna inför att du ska lämna in din ansökan till CSN.

Läs mer om kärriärådgivning och utbildning

Läs mer om yttrande till CSN

Ansök i god tid hos CSN

Det är viktigt att du skickar in din ansökan om omställningsstudiestöd till CSN så snart som möjligt i samband med att ansökningsformuläret publiceras på CSN.se vid midnatt, natten till den 1 oktober. Det beror på att CSN handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in. Ju snabbare du skickar in din ansökan, desto bättre könummer kommer du att få.

Handläggningstiden för varje ansökan är lång och budgeten för stödet är begränsad. I kombination med att intresset för stödet är stort och att många kommer att ansöka innebär det att dina möjligheter att få stödet minskar ju senare din ansökan kommer in. Exakt hur snabb du behöver vara är svårt att säga, men vår starka rekommendation är att du stannar uppe den 30 september för att ansöka direkt efter midnatt.

Det är även av stor vikt att du förbereder dig inför ansökan, till exempel genom att ta reda på de uppgifter du behöver när du ansöker.

Omställningsstudiestöd för utbildningar med start andra halvåret 2024

Om du inte får omställningsstudiestöd den här omgången kommer nästa möjlighet att söka stödet den 1 april 2024, för utbildningar som startar under andra halvåret 2024. Det fortsätter sedan med nya sökomgångar den 1 oktober för studiestart under vårterminen och 1 april för studiestart under höstterminen.

Lycka till!