Försäkringar

Vilka försäkringar har jag på arbetsplatsen?

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen har du ett bra försäkringsskydd om du skulle till exempel skada dig eller bli sjuk. Läs mer om avtalsförsäkringarna.

Vilka försäkringar ingår i medlemskapet?

Lär mer om medlemsförsäkringar.

Övrigt

Du kan även få rabatt på andra försäkringar via Folksam

Som medlem kan du också genom avtal med Folksam försäkra dina barn, ditt hem och pensionsspara.