Försäkringar

Försäkringstidningen

Den här tidningen innehåller viktig information om försäkringar du omfattas av via lagen, kollektivavtalet på din arbetsplats och medlemskapet i GS.

Här kan du ladda ner Försäkringstidningen.

Vilka försäkringar har jag som ingår i kollektivatalet på min arbetsplats? 

  • Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal kommer få pengar från minst två håll när du blir pensionär. Förutom allmän pension som betalas ut av Pensionsmyndigheten, betalar även din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO.
  • Om du blir sjuk får du sjuklön från din arbetsgivare och sjukpenning från Försäkringskassan. Om du är sjukskriven en längre tid kan du dessutom från och med dag 15 få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS), som är kollektivavtalad sjukförsäkring. Den ger dig en extra ersättning på upp till 10 % av din ordinarie lön.
  • Gör du dig illa på jobbet kan du få ersättning. Den gäller om du skadar dig på jobbet, men kan även gälla på vägen till eller från din arbetsplats. För att få ersättningen behöver du anmäla din skada till Afa Försäkring, som avgör om du har rätt till ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).
  • När du är föräldraledig kan du få extra pengar utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. Det är försäkringen Föräldrapenningtillägg (FPT) som ger en extra ersättning motsvarande upp till 10 % av din ordinarie lön. 
  • Om du blir uppsagd kan du få stöd från Trygghetsfonden TSL. Där kan du få hjälp att hitta ett nytt jobb, börja studera eller starta eget företag. Dessutom kan du ha rätt till ett engångsbelopp från Försäkring om avgångsbidrag (AGB).
  • Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor kan ha rätt till ett kompetensstöd. Stödet ger dig en möjlighet att studera mitt i arbetslivet. En betydelsefull del i kompetensstödet är möjligheten att studera med utökat studiestöd.
  • Det är viktigt att fundera över vad som skulle hända om du skulle dö. Via ditt kollektivavtal har du en försäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Den ger förmånstagare pengar om du skulle dö. Utöver det kan du genom din tjänstepension välja att lägga till extra skydd i form av återbetalningsskydd och familjeskydd.

Avtalats ambition är att alla ska förstå och uppskatta pension och försäkring via jobbet, även innan det behövs. På avtalat.se kan du som anställd lära dig mer om de förmåner som ingår i kollektivavtalet såsom din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och flera försäkringar.

Läs mer om kollektivavtalade försäkringarna.

Vilka försäkringar ingår i medlemskapet?

Lär mer om medlemsförsäkringar.

Försäringstidningen ger en övergripande bild av försäkringsskyddet som medlem och via kollektivavtalet, här kan du ladda ner den.

Du kan även få rabatt på andra försäkringar via Folksam

Som medlem kan du också genom avtal med Folksam försäkra dina barn, ditt hem och pensionsspara.