Tillsammans är vi starka - bli medlem du med!

Tillsammans är vi starka - bli medlem du med!

Ju fler vi är desto starkare väger våra krav i förhandlingarna!

  • Svårigheter att nå GS
  • Kongressens öppning den 20 maj
  • Nu är det snart dags för kongress!