Utbildning och stöd

För att göra bästa möjliga arbete i ett fackligt uppdrag behövs utbildning och stöd. GS har en bred studieverksamhet för våra förtroendevalda. De utbildningar som GS erbjuder ger kunskap för fackliga uppdrag och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra förtroendevalda. Titta gärna närmare på aktuellt kursutbud och förutsättningar för de olika uppdragen tillsammans med en studieorganisatör eller motsvarande.

Kontakta din avdelning för att ta reda på vem som är studieinformatör i din avdelning!