Öka dina möjligheter att påverka – gå en facklig utbildning!

Du som är medlem i GS har tillgång till en rad utbildningar genom ditt medlemskap. De flesta fackliga utbildningarna riktar sig till förtroendevalda, och handlar om att stärka dem i sina respektive uppdrag, men det finns också utbildningar som riktar sig till alla medlemmar. Dessa kallas ”medlemsutbildningar”.

När du går en facklig utbildning får du lära dig mer om dina rättigheter på jobbet och hur du kan göra skillnad. Våra utbildningar ger dig kunskap och inspiration för större möjligheter att påverka på din arbetsplats, i GS och i samhället! Eftersom de flesta medlemsutbildningarna är så kallade ”tvärfackliga” utbildningar ger de också bra tillfällen att prata med medlemmar från andra arbetsplatser och andra branscher om hur det fungerar där. Samtidigt som du lär dig mer om facket. 

De fackliga kurserna är gratis och du har rätt att få ledigt för att gå dem på arbetstid. Behöver du vara ledig och därmed förlorar inkomst under kursen ersätts du med utbildningsstipendium, eller arvode. Vissa kurser arrangeras av GS och andra genomförs tillsammans med andra fackförbund via LO och/eller ABF.

För att göra det så lätt som möjligt att delta i facklig utbildning genomförs många kurser lokalt, i regionen där du bor. Vissa kurser genomförs på distans, och några som självstudier i form av nätutbildningar. De centrala utbildningarna som riktar sig till förtroendevalda i hela landet genomförs ofta på någon kursgård i Stockholmsområdet.

Vilken kurs ska jag välja?

En bra start är kursen Facklig introduktion, som brukar hållas som en halv- eller heldag. Den genomförs i olika former och olika ofta beroende på var i landet du befinner dig och hur stor efterfrågan det är i just din region. Du kan alltid få mer information av en studieorganisatör i din klubb eller avdelning.

Fler utbildningar som man inte behöver ha något fackligt uppdrag för att gå är: 

  • Medlem i facket, där du får lära dig om hur facket fungerar, regler och rättigheter och hur du själv kan påverka på din arbetsplats.
  • Medlem i facket 2, där du får lära dig om den svenska modellen och om facklig politik. Utbildningen syftar till att ge en politisk röst åt dig och dina arbetskamrater.
  • Om rasism, där du får lära dig mer om vad rasism egentligen är och hur den uppstår. Utbildningen handlar också om varför antirasism är en facklig fråga och hur du, genom facket, kan arbeta mot rasism och rasistiska strömningar
  • Om feminism, där du får lära dig om maktstrukturer, om varför feminism är en facklig fråga och hur du genom facket kan driva feministiska frågor. 

Du som är 30 år eller yngre kan, istället för ”Medlem i facket” och ”Medlem i facket 2”, välja att gå utbildningar som riktar sig till en lite yngre målgrupp:

  • Om facket, där du får lära dig mer om facket och hur du kan påverka på din arbetsplats. Den här kursen går du tillsammans med andra unga från olika branscher.
  • Om samhället, där du får lära dig mer om fackliga politiska frågor och om fackets roll i samhällsbygget. Den här kursen går du tillsammans med andra unga från olika branscher.

*Utbildningsutbud och kursdatum varierar från avdelning till avdelning. Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som finns i din region. Fackliga utbildningar för dig (lo.se)

Du kan också prata med en studieorganisatör på din klubb eller i din avdelning för att få mer information.

Nätutbildningar

LO erbjuder också utbildningar på nätet för dig som är förtroendevald eller medlem i facket. Nätutbildningarna är korta självstudiekurser om fackliga frågor och arbetsrätt. Här hittar du LO:s nätutbildningar. Fackliga utbildningar på nätet (lo.se)

Vilken utbildning behöver jag som förtroendevald?

De första utbildningarna du ska sikta på att gå som förtroendevald, oavsett vilket ditt uppdrag är och förutsatt att du redan gått ”Medlem i facket” och ”Medlem i facket 2”, är ”Vald på jobbet” och ”Vald i GS”. Därefter varierar det lite vilka utbildningar du behöver beroende på vilket uppdrag du har. Detta redovisas i GS uppdragsguide. Tanken är inte att du ska behöva ha gått alla utbildningar innan du får ett förtroendeuppdrag eller ens direkt när du blivit vald. Meningen är snarare att de ska kunna spridas ut under en längre tid, men vissa utbildningar är mer prioriterade än andra. Ta hjälp av en studieorganisatör i din klubb eller avdelning för att göra en hållbar utbildningsplan.