Huvudskyddsombud Malin

Malin är huvudskyddsombud på Derome Plusshus i Väröbacka utanför Varberg och har varit skyddsombud sedan 2020. För cirka ett år sedan tog hon på sig rollen som HSO. Tillsammans med en relativt ny grupp av skyddsombud har hon jobbat för att få bra samverkan på arbetsplatsen med platschefen, även han relativt nya på företaget.

Vad är roligast med att vara skyddsombud?

Att kunna vara med och förändra. Inte bara prata om vad som är dåligt eller kan göras bättre, utan att verkligen kunna göra skillnad. Att personer på arbetsplatsen börjar komma till en och förstår att vi gemensamt kan finna lösningar.

Ibland är det inte alltid ett lätt uppdrag, vad tycker du har varit svårt som skyddsombud?

Det kan vara att sätta gränsen för när man skall lämna över till företaget och inse att nu kan jag inte göra mer i mitt uppdrag. Men även stöttande av personer som har det svårt och konflikter som uppstår på jobbet, som påverkar arbetsmiljön för många.

Vad ser du som ert största framsteg den senaste tiden?

Att vi lyckats få en bra samverkan mellan skydd och arbetsgivare, men även arbetsgivare och fack samt fack och skydd. Vi gör bra riskanalyser gemensamt och har hittat en bra form för samarbete över lag. Med en bra relation lyckas vi få de saker vi prioritera lite högre upp på agendan än annars tror jag.

En sista fråga, du har blivit nominerad till årets skyddsombud i avdelningen, som också går vidare till LO-väst, hur känns det?

Det känns oerhört fint, det är en ära verkligen. Man tänker, det är så många andra som gör så mycket. Man tänker, inte skall jag. Men jag är glad och det är alltid roligt att få uppskattning för det man gör. Stort tack för nomineringen som gjorts.