För varje avtal som ska omförhandlas kommer respektive avdelning att nominera deltagare till respektive förhandlingsdelegation, som sedan utses av förbundsmötet.

Delegationerna går igenom de avtalsförslag som inkommit från medlemmarna för att sedan utifrån dessa ta fram de krav som ska överlämnas till motparten inför avtalsförhandlingarna.

Här kommer du kunna läsa vilka som ingår i de olika delegationerna.

  • Trä- och stoppdelegationen
  • Tidningsdelegationen
  • Infomedia- och förpackningsdelegationen
  • Skogsdelegationen 
  • Sågverksdelegationen
  • Virkesmätardelegationen