För varje avtal som ska omförhandlas har det av avdelningarna nominerats deltagare till en förhandlingsdelegation, som sedan utses av förbundsmötet.

Delegationerna går igenom de avtalsförslag som inkommit från medlemmarna för att sedan utifrån dessa ta fram de krav som ska överlämnas till motparten inför avtalsförhandlingarna.

Här kan du läsa vilka som ingår i de olika delegationerna.