Avtalsrörelse 2025

Det kollektivavtal du har på din arbetsplats bestämmer vilken lön och vilka villkor du har som anställd. Detta avtal förhandlas mellan ditt fackförbund GS och arbetsgivarorganisationen. De avtal som förhandlas gäller vanligtvis mellan ett och tre år.

Nu är det dags att teckna nya avtal! På den här sidan kan du läsa mer om hur avtalsrörelsen går till, vad ett kollektivavtal är och se vilka som förhandlar för just ditt avtalsområde.

När vi förhandlar är vår styrka hur många vi är, ju fler vi är desto starkare väger våra krav.

Är du inte redan medlem så bli medlem här och stärk din och dina kollegors röst i förhandlingarna.