Från Medlemskrav till Avtalstext  – Som medlem kan du vara med och påverka!

Bli medlem och stärk din och dina kollegors röst i förhandlingarna!

Det tar bara några minuter att ansöka om medlemskap, som du sedan signerar med ditt BankId.

 

För GS är avtalsrörelsen en demokratisk process där medlemmarnas idéer, krav och behov ska omsättas till praktisk verklighet. Som medlem kan du skicka in dina avtalsförslag till och med den 1 juni 2024 under Mina sidor här på hemsidan.

Ditt förslag som skickas in här digitalt hamnar automatiskt hos din avdelning för vidare hantering in i avtalsrörelsen.

Under slutet av 2024 och början av 2025 ska förbundet genomföra förhandlingar om en ny avtalsperiod för de flesta av våra avtalsområden. 

I en avtalsrörelse läggs fokus ofta på hur stora löneökningar vi kan få. Pengarna är viktiga – men även principiella förändringar och förbättringar är en viktig del av
avtalsrörelsen. Ett kollektivavtal är ju ett ständigt pågående bygge, skapat av generationer fackliga företrädare och medlemmar tillsammans. Ett bygge som varje ny
avtalsrörelse för vidare steg för steg.

Ta chansen och var med och påverka avtalsrörelsen 2025!

Här kan du läsa mer om inför avtalsrörelsen 2025.