Bli förtroendevald - utvecklande, viktigt och roligt!

Ett bra sätt att engagera sig om man vill vara med och påverka är att ta på sig ett fackligt uppdrag. Ett fackligt förtroendeuppdrag innebär att du har fått medlemmarnas förtroende att företräda dem i olika sammanhang och innebär alltid ett ansvar - det förpliktigar, men det ger också väldigt mycket tillbaka. Du får erfarenheter och kunskaper som du kommer att ha stor nytta av personligen och samtidigt som du själv utvecklas kan du alltså vara med och utveckla din arbetsplats, din bransch, ditt fackförbund och i förlängningen hela Sverige! En riktig ”win-win-situation”!

Kontakta din avdelning för mer information!