Bild på penna, böcker och du är broschyren du är GS

Facklig utbildning

I en organisation eller ett samhälle som är byggt på demokratins värdegrund är den breda delaktigheten själva kärnan. En kärna vars frukt mognar genom utbildning och kunskap.

I GS ses utbildning av medlemmar och förtroendevalda som en förutsättning för en stark och utvecklande facklig organisation. Det är genom den enskildes kunskaper som GS gemensamt blir som bäst i arbetet för trygghet och god levnadsstandard i såväl privat- som arbetslivet.

Den svenska modellen bygger på fackligt utbildade medlemmar och förtroendevalda. Därför har du rätt att vara ledig från arbetet för facklig utbildning. I vissa fall är ledigheten med bibehållen lön från arbetsgivaren, i andra fall får du ersättning från GS. 

GS avdelningar kartlägger årligen vilket utbildningsbehov som finns bland dess medlemmar och förtroendevalda. Utifrån den planeras och rekryteras sedan till olika fackliga utbildningar. Du kan också själv kontakta den studieansvarige i din avdelning för att få besked om vilka utbildningar som finns för dig. 

Kika gärna på vad det finns för olika utbildningar i den fackliga utbildningskatalogen och bland LO´s webbutbildningar!

Facklig utbildningskatalog

Du har rätt att vara ledig från arbetet för facklig utbildning. I vissa fall är ledigheten med bibehållen lön från arbetsgivaren, i andra fall får du ersättning från GS.

På LO:s sida "Utbildningar för dig" hittar du samtliga centrala fackliga utbildningar och de flesta lokala. 

LO's webbutbildningar

LO erbjuder webbutbildningar för dig som vill påbörja dina fackliga studier på en gång. På LO's sida för fackliga utbildningar på nätet kan ta del av kurser i arbetsrätt, samtalsträning, försäkringar, omställningsstöd och mycket mer.