Försäkringsverksamhet

Enligt GS stadgar har förbundet som uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Ett sådant uppdrag innebär att vi måste arbeta med frågor som berör medlemmarnas levnadsvillkor i livets alla faser och oavsett om medlemmen är i arbete eller på fritid. GS är en organisation för dygnets alla timmar!

Uppdraget innebär att vi måste arbeta för att skapa trygghet för medlemmarna, en trygghet som gör att medlemmen kan känna sig säker på att livet inte rasar samman från en dag till en annan på grund av omständigheter som man själv inte kan påverka.

Trygghet kan skapas på många olika sätt och GS arbetar därför med ett brett spektrum av åtgärder där försäkringar är en del. Försäkringar handlar om riskspridning mellan individer och livssituationer, i grunden ett rent solidariskt förhållningssätt till varandra. Ju fler som är försäkrade desto större blir riskspridningen och kostnaderna sjunker, på så sätt får alla samma möjlighet till trygghet.

GS garanterar att alla medlemmar är försäkrade i arbetslivet via de kollektivavtalade arbetsmarknadsförsäkringarna eller AFA-försäkringarna. Men GS stannar inte där, förbundet har med hjälp av Folksam skapat försäkringar även för fritiden, de så kallade medlemsförsäkringarna.

För att säkerställa att medlemmarna får information om försäkringarna utser GS avdelningar och klubbar särskilda försäkringsinformatörer. Informatörerna kan även hjälpa till med nödvändiga kontakter och ibland med skadeanmälningar och annan handräckning i försäkringsfrågor.

Avtalsförsäkringarna (AFA)

De här försäkringarna ingår i GS centrala kollektivavtal och är därmed garanterade via avtalen. Försäkringarna är direkt kopplade till arbetet och betalas av arbetsgivaren.

Sjukförsäkring (AGS): är ett komplement till Försäkringskassan och ger möjlighet till ersättning efter de första 14 dagarna i ett sjukfall.

Olycksfallsförsäkring (TFA): försäkringen kan ge ersättning vid olycksfall i arbetet eller sjukdom som uppkommit på grund av arbetet. Täcker även olycksfall till och från arbetet.

Livförsäkring (TGL): en ren livförsäkring som ger ersättning till efterlevande om medlemmen avlider.

Avgångsbidrag (AGB): ger ersättning till den som sägs upp från arbetet på grund av arbetsbrist och är över 40 år.

Omställningsstöd: ett ekonomiskt stöd som finansierar omställning till nytt jobb för den som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Föräldrapenningtillägg: kompletterar Försäkringskassans föräldrapenning.

Avtalspension: kompletterar övriga pensionsförmåner och är i grunden en typ av tjänstepension.

För mer information om försäkringarna och försäkringsvillkor se AFAs hemsida

Medlemsförsäkringarna (Folksam)

Via medlemskap i GS följer även ett antal försäkringar som gäller utanför arbetsplatsen och är obligatoriska delar som finansieras via medlemsavgiften. För medlemmar som är aktiva (ej pensionerade) ingår följande försäkringar.

Hemförsäkring: täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår även reseförsäkring.

Olycksfallsförsäkring: kan ge ersättning vid olycksfall som sker på fritiden.

Kompletterande livförsäkring: ger ersättning till efterlevande om den avlidne medlemmen inte omfattas av avtalsförsäkringen (TGL)

Inkomstförsäkring: kompletterar arbetslöshetsförsäkringen och kan ge ersättning för den som haft en inkomst som överstiger taket i A-kassan. Läs mer här

Livförsäkring för barn: livförsäkring för medlemens barn.

För pensionerade medlemmar har förbundet särskilda försäkringar som finansieras via medlemsavgiften, till delar skiljer sig från de ovanstående.

Hemförsäkring: samma som ovanstående.

Olycksfallsförsäkring 60+: kan ge ersättning för plötsliga och oförutsedda olyckor.

Utöver de obligatoriska försäkringarna har GS förhandlat fram förmånliga försäkringslösningar som kan tecknas av medlemmarna enskilt. Kostnaderna för de försäkringarna är lägre än motsvarande friviliga försäkringar då antalet försäkrade är så stort.

Mer information om GS medlemsförsäkringar och försäkringsvillkor hittar du på Folksams hemsida

Försäkringsrådet

GS försäkringsråd består av sex personer, nedan finner ni en presentation av dessa. 

Sandra särnholm.jpeg

Sandra Särnholm, 39 år

Fönstersnickare på Svenska Fönster i Edsbyn, GS avdelning 6

"Det mest fantastiska och givande med att jobba med försäkringar är känslan när man har lyckats hjälpa en medlem att få ut en summa pengar som den inte hade en aning om att den hade rätt till den är obeskrivlig underbar."

Johan Harrysson, 42 år

Arbetar på Nya västkuststugan, GS avdelning 4

"Jag jobbar med försäkringsfrågor för att det är så oerhört roligt att hjälpa medlemmar med ersättning som det har rätt till, samt att det är en utmaning varje gång man får ett nytt ärende."

Fredrik Strand, 48 år 

Arbetar på Expedit AB i nässjö sedan 27 år tillbaka, GS avdelning 2

"Jag har jobbat med försäkringar sedan början av 90-talet och ser hur det sociala skyddsnätet har förändrat sig. Det som gör att man tycker att det är roligt, intressant, frustrerande och spännande mm under så många år är att man aldrig är fullärd. Man vill gärna driva på och förbättra så att ingen ska hamna "mellan stolarna". Det finns nog inget uppdrag som kan vara så tacksamt som man hjälper en medlem och få det han har rätt till. Samtligt kan man bli väldigt frustrerad när det blir tvärt om. 

Att informera om försäkringar är kanon. Tyvärr så är det många medlemmar som ej vet om vad de har rätt till eller hur man söker efter det man har rätt till.

Jag är mycket glad och tacksam för det förtroende som jag har fått med dessa viktiga frågor."

John Nyberg, 44 år

Arbetar på Martinsons Såg i Bygdsiljum som ligger mellan Umeå och Skellefteå. GS avdelning 8

"Generellt har vi alla för lite kunskap om vilka försäkringar vi omfattas av och hur de fungerar. Jag känner att det jag gör när jag hjälper andra är viktigt och verkligen gör skillnad för många. Samtidigt drivs jag av en vrede över de orättvisor många medlemmar drabbas av när ersättningen uteblir och försäkringar inte erbjuder det ekonomiska skydd de är menade att göra. Jag är tacksam för förtroendet att få jobba med dessa viktiga frågor."

Försäkringsrådet består även av Kenneth Edvardsson, ansvarig för försäkringsrätten och Tommy Strandhäll, ansvarig för medlemsförsäkringarna och rådgivarverksamheten

 

Sidansvarig: L. Tillybs | Foto: Flickr Randi Hausen