Försäkringsverksamhet

Enligt GS stadgar har förbundet som uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Ett sådant uppdrag innebär att vi måste arbeta med frågor som berör medlemmarnas levnadsvillkor i livets alla faser och oavsett om medlemmen är i arbete eller på fritid. GS är en organisation för dygnets alla timmar!

Uppdraget innebär att vi måste arbeta för att skapa trygghet för medlemmarna, en trygghet som gör att medlemmen kan känna sig säker på att livet inte rasar samman från en dag till en annan på grund av omständigheter som man själv inte kan påverka.

Trygghet kan skapas på många olika sätt och GS arbetar därför med ett brett spektrum av åtgärder där försäkringar är en del. Försäkringar handlar om riskspridning mellan individer och livssituationer, i grunden ett rent solidariskt förhållningssätt till varandra. Ju fler som är försäkrade desto större blir riskspridningen och kostnaderna sjunker, på så sätt får alla samma möjlighet till trygghet.

GS garanterar att alla medlemmar är försäkrade i arbetslivet via de kollektivavtalade arbetsmarknadsförsäkringarna eller AFA-försäkringarna. Men GS stannar inte där, förbundet har med hjälp av Folksam skapat försäkringar även för fritiden, de så kallade medlemsförsäkringarna.

För att säkerställa att medlemmarna får information om försäkringarna utser GS avdelningar och klubbar särskilda försäkringsinformatörer. Informatörerna kan även hjälpa till med nödvändiga kontakter och ibland med skadeanmälningar och annan handräckning i försäkringsfrågor.

Avtalsförsäkringarna (AFA)

De här försäkringarna ingår i GS centrala kollektivavtal och är därmed garanterade via avtalen. Försäkringarna är direkt kopplade till arbetet och betalas av arbetsgivaren.

Sjukförsäkring (AGS): är ett komplement till Försäkringskassan och ger möjlighet till ersättning efter de första 14 dagarna i ett sjukfall.

Olycksfallsförsäkring (TFA): försäkringen kan ge ersättning vid olycksfall i arbetet eller sjukdom som uppkommit på grund av arbetet. Täcker även olycksfall till och från arbetet.

Livförsäkring (TGL): en ren livförsäkring som ger ersättning till efterlevande om medlemmen avlider.

Avgångsbidrag (AGB): ger ersättning till den som sägs upp från arbetet på grund av arbetsbrist och är över 40 år.

Omställningsstöd: ett ekonomiskt stöd som finansierar omställning till nytt jobb för den som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Föräldrapenningtillägg: kompletterar Försäkringskassans föräldrapenning.

Avtalspension: kompletterar övriga pensionsförmåner och är i grunden en typ av tjänstepension.

För mer information om försäkringarna och försäkringsvillkor se AFAs hemsida

Avtalat – så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring finns hos Avtalat. På avtalat.se hittar du information och vägledning och det du behöver veta om Avtalspension SAF-LO samt det försäkringsskydd som ingår för dig som arbetare på ett privat företag med kollektivavtal. Du kan boka in dig på ett webbinarium för att lära dig mer eller ta kontakt med Avtalats kundservice. Du kan även anmäla dig till Avtalats allmänna nyhetsbrev. Möjligheten finns också att boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats. 

Mer information om Avtalats försäkring hittar du här.  

Medlemsförsäkringarna (Folksam)

Via medlemskap i GS följer även ett antal försäkringar som gäller utanför arbetsplatsen och är obligatoriska delar som finansieras via medlemsavgiften. För medlemmar som är aktiva (ej pensionerade) ingår följande försäkringar.

Hemförsäkring: täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår även reseförsäkring.

Olycksfallsförsäkring: kan ge ersättning vid olycksfall som sker på fritiden.

Kompletterande livförsäkring: ger ersättning till efterlevande om den avlidne medlemmen inte omfattas av avtalsförsäkringen (TGL)

Inkomstförsäkring: kompletterar arbetslöshetsförsäkringen och kan ge ersättning för den som haft en inkomst som överstiger taket i A-kassan. Läs mer här

Livförsäkring för barn: livförsäkring för medlemens barn.

För pensionerade medlemmar har förbundet särskilda försäkringar som finansieras via medlemsavgiften, till delar skiljer sig från de ovanstående.

Hemförsäkring: samma som ovanstående.

Olycksfallsförsäkring 60+: kan ge ersättning för plötsliga och oförutsedda olyckor.

Utöver de obligatoriska försäkringarna har GS förhandlat fram förmånliga försäkringslösningar som kan tecknas av medlemmarna enskilt. Kostnaderna för de försäkringarna är lägre än motsvarande friviliga försäkringar då antalet försäkrade är så stort.

Mer information om GS medlemsförsäkringar och försäkringsvillkor hittar du på Folksams hemsida

 

Sidansvarig: L. Tillybs | Foto: Flickr Randi Hausen