GS klimatkompenserar alla resor

Klimatförändringarna som pågår på vårt jordklot är allvarliga och det är de redan utsatta som drabbas hårdast av dess följder. Bönder i fattiga delar av världen får sina skördar förstörda av torka och jorderosion. GS kompenserar sedan i mars 2016 alla resor med trädplantering genom Vi-skogen, som hjälper bönder i utsatta områden att öka sina skördar och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Klimatkompensering innebär att det utsläpp av växthusgaser som ett företag orsakar, kompenseras med att koldioxid binds eller minskas på en annan plats i världen. Vi-skogens projekt för klimatkompensation, "Träd ger liv", genomförs i Kageraregionen i västra Tanzania, där det utvecklas hållbara jordbruksmetoder med samplantering av träd och grödor.

Läs mer om klimatkompensering genom Vi-skogen här >>