Kompetensförsörjning

GS vill arbeta aktivt med att kompetensförsörjningen inom våra branscher fungerar. Detta gör vi redan idag på många olika sätt.

Dels genom arbetet i Teknikcollege, där GS är en av parterna. Teknikcollege är ett partsgemensamt initiativ från Industrirådet.  www.teknikcollege.se

Industriteknik Bas är ett verktyg som är utvecklat inom industrirådet för att validera industriell bas kompetens. Verktyget fins nu tillgängligt för Arbetsgivare, Arbetsförmedling och omställningsföretag att använda. www.industriteknikbas.se

Vi arbetar också med kompetensförsörjning genom våra respektive yrkesnämnder: Grafiska Yrkesnämnden, Stoppmöbel- och Träindustrins yrkesnämnd (STYN) och Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN).

GS har representanter lokalt i olika programråd och har också en representant i det nationella programrådet för Hantverksprogrammet.

Arbetet med detta bedrivs på många olika sätt inom förbundet och ovan nämnda är några.

Film!

GS satsar på att belysa utbildning och yrken inom våra branscher genom film. Första filmen handlar om utbildningen på Broby Grafiska i Sunne och yrket som förpackningsdesigner.
Nästa film handlar om att utbilda sig på Naturbruksprogrammet på Sollefteå gymnasium i Skedom och arbeta som skogsmaskinförare.

Gemensamt för alla yrken vi filmar och berättar om är att det är bristyrken. Antingen redan nu eller inom kort. Vill du ha jobb direkt efter din utbildning? Satsa på dessa yrken inom GS branscher.

Förpackningsdesign, Broby Grafiska

Skogsmaskinsförare, Skedoms naturbruksgymnasium