GS har ungdomsansvariga på avdelningarna som samordnar ungdomsaktiviteter och besöker skolor och utbildningar där de berättar om GS och vad vi gör. Detta är en del i det vi kallar facklig närvaro.

Det är väldigt viktigt för GS att engagera ungdomar i våra branscher båda genom att informera om fackliga rättigheter och om de goda framtidsutsikter som finns i många av de branscher vi organiserar.

GS erbjuder ett gratis elevmedlemskap för gymnasieelever som studerar på yrkesförberedande utbildningar inom våra branscher. Elevmedlemskapet kan du läsa mer om här.

GS har även som mål att kunna erbjuda skyddsombudsutbildning och arbetsmiljöguide redan under studietiden så att eleven har den erfarenhet i ryggsäcken när hen sedan går vidare till arbetsmarknaden.