Paulina Hawil

Pulina Hawil åker till Genevéskolan

En gemensam nordisk utbildning – Ett internationellt utbyte – En gränslös upplevelse

GS är stolta över att i år ha utsett Paulina Hawil att delta i Genevéskolan som går av stapeln den 1 juni – 18 juni.

Genèveskolan ger sina deltagare en unik möjlighet att träffa arbetsorganisationer från hela världen på the International Labor Organisation (ILO) konferens ILC i Genève. Skolan grundades 1931 och har sedan dess arbetat för att öka kunskapen om internationellt samarbete och globala förordningar samt för att främja fackföreningsverksamhet både nationellt och internationellt.

Det är en fantastisk möjlighet för unga, aktiva medlemmar från fackföreningar och folkrörelser i de nordiska länderna att lära sig förstå och nätverka i ett globalt sammanhang. Under kursens gång får deltagarna fördjupade insikter om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld samt ökad kunskap om internationellt samarbete och internationella regelverk, ILO och andra internationella organisationer.

Kort om ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO plenisalen har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.

Några frågor till Paulina

Vad fick dig att bli fackligt aktiv och hur länge har du varit aktiv?

- Blev förbannad på min arbetsplats och ville få till en förändring, vilket jag fick efter att jag stått på mig. Därefter kom klubbordförande och frågade om jag ville bli fackligt aktiv och det självklara svaret var JA. Nu har jag varit fackligt aktiv i 3 år.

Varför är det viktigt att vara med i facket?

- Trygghet, att ha någon att vända sig till om man blir osäker på sin arbetsplats. Alla försäkringar som ingår GS medlemskap.

Vilken facklig fråga är den mest intressanta/viktigaste för dig?

- Villkor och lön är de viktigaste frågorna.

Vem har nominerat dig till utbildningen?

- GS avdelning 2 för vidare beslut i GS Förbundsstyrelse.

Hur känns det att ha blivit utsedd att delta i denna utbildning?

- Det känns som en stor ära, måste nypa mig armen för att förstå att det är på riktigt.

Vad ser du mest fram emot med utbildningen?

- Att träffa alla deltagare och få utbyta erfarenheter och växa tillsamman i den grupp jag kommer ingå i på plats. Jag har valt ämnet Villkor i arbetslivet och i gruppen är vi 6 personer som kommer arbeta tillsammans på plats.

Vad tror du att du kommer ta med dig hem från utbildningen?

- Att jag kommer delta i någonting som kommer öppna mina ögon mer och ge mig en ökad förståelse för vad som händer utanför Sverige. Det är människor från hela världen som deltar. Det stora är att den fackliga frågan berör hela världen.

- Vi på GS önskar Paulina en fantastisk upplevelse!