Kollektivavtal

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan facket och arbetsgivarnas organisationer. Det heter kollektivavtal eftersom det omfattar alla med samma yrke på arbetsplatsen - alltså kollektivet. Med kollektivavtal på jobbet får ingen arbeta för lägre lön eller sämre villkor än vad avtalet säger.

Det blir rättvist eftersom arbetsgivaren inte kan ge sina favoriter mer och andra mindre. Det innebär också att ingen kan dumpa sin lön för att få jobb - och därmed försämra förhållandena för andra.  

Vill du ta del av det avtal som gäller på din arbetsplats? Logga in på Mina sidor. 

Avtalet innehåller en stor mängd regler och bestämmelser för löner, avtalspension, försäkringar, övertidsersättning, semesterlön, arbetstid, övertid, sjuklön, semester, permission, tjänsteledighet, medarbetarnas ställning och ordningsregler.

Kollektivavtalen är också fredsfördrag. Med kollektivavtalet vet arbetsgivaren att alla anställda arbetar när avtalet är underskrivet och inga konflikter hotar produktionen så länge avtalet gäller. 

Ett kollektivavtal gäller alltid för en viss period. Vanligtvis har det varit tre år, men på grund av exempelvis besvärliga ekonomiska lägen har det periodvis löpt ettåriga avtal.

När avtalet går ut måste ett nytt förhandlas fram, denna process kallas för avtalsrörelse.

Kollektivavtalets grundidé

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan facket och arbetsgivarnas organisationer. Det som har förhandlats fram gäller, men det handlar alltid om ett styrkeprov hur bra avtalet blir. Ju fler som är med i facket, desto starkare blir vi och kan sätta större tyngd bakom våra krav. Det betyder i sin tur att du får högre lön och bättre villkor. Och omvänt: Om alltför många inte är medlem blir vi en svagare part och sämre på att få igenom våra krav.

Tack vare att vi gått samman i facket, kan vi använda vår gemensamma kraft till att förbättra våra villkor. Och det blir ordning och reda. Alla företag vet att konkurrenterna har samma förutsättningar - kollektivavtalen gäller nämligen alla firmor inom ett och samma näringsområde. Därmed kan man konkurrera på likvärdiga villkor istället för med lönedumping och tvivelaktiga anställningsvillkor.

Utöver kollektivavtalet och den trygghet det innebär för din anställning så kommer medlemskapet i GS med en rad förmåner. Läs mer om det här! 

Vad innehåller kollektivavtalet?

Kollektivavtalet innehåller en stor mängd regler och bestämmelser för löner, avtalspension, försäkringar, övertidsersättning, semesterlön, arbetstid, övertid, sjuklön, semester, permission, tjänsteledighet, medarbetarnas ställning och ordningsregler.

Det finns också vissa lagar som gäller speciellt på arbetet, som arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, och semesterlagen, men på det hela taget är det kollektivavtalen som är viktigast. Utan avtalet skulle vi var och en för sig, ensamma mot arbetsgivaren, få be om våra förmåner.

Kollektivavtal för GS medlemmar

Som medlem i GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch finns du inom ett av följande avtalsområden:

 • Infomediaavtalet
 • Förpackningsavtalet
 • Tidningsavtalet
 • Samhallavtalet
 • Grafikeravtalet
 • Träindustriavtalet
 • Sågverksavtalet
 • Skogsavtalet
 • Stoppmöbelindustriavtalet
 • Trävaruhandelsavtalet
 • Virkesmätningsavtalet
 • VISST
 • VASA
 • Skogsavtalet Kyrkan
 • Bemanningsavtalet

 

Arbetar du inom skog-, trä- eller grafisk bransch? Då är du varmt välkommen att bli medlem i GS!

Det tar bara några minuter att ansöka om medlemskap, som du sedan signerar med ditt BankId.