Värdegrundsarbete

På alla arbetsplatser finns en viss jargong. En jargong som kan vara positiv men som också kan vara kränkande, diskriminerande eller trakasserande. Den jargongen vill vi göra något åt. Våra medlemmar ska inte känna sig trakasserade eller kränkta i någon form. Vi värnar om allas lika rätt och värde.

År 2011 gjorde GS en arbetsmiljörapport där det framkom alltför många (12%) av våra medlemmar upplever att de är diskriminerade eller trakasserade på sin arbetsplats. Så får det inte vara! Våra medlemmar ska trivas på sitt jobb.

En del i GS värdegrund handlar om just detta. Vi värnar om allas lika rätt och värde! Om vi tillsammans tänker på hur vi kan förändra oss själva för att inte någon ska känna sig diskriminerad eller trakasserad så har vi kommit en bra bit på väg. Alla kan göra något för att motverka diskriminering.

Om du som medlem, eller någon arbetskamrat, känner sig trakasserad eller orättvist behandlad. Kontakta oss! Kontakta din klubb eller din avdelning. Du inte ska acceptera att kränkningar, trakasserier eller diskriminering i någon form förekommer på din arbetsplats.

Allas lika värde

I GS värdegrund finns skrivet att GS ska värna om allas lika värde ”Vi verkar för allas lika värde och möjlighet! Det innebär att vi lever som vi lär – för medlemmen och för varandra. Vi utvecklar ständigt vår kompetens och vårt sätt arbeta. Vi visar respekt för varandras olikheter och fördömer all form kränkning och diskriminering. Vi ger lika möjligheter för alla och respekterar allas lika värde.”

Det här är en viktig facklig fråga och du kan med förtroende vända dig till oss. Vi hjälper dig!