Vision & Värdegrund

GS-fackets vision och värdegrund ligger bakom allt vårt arbete och vi arbetar ständigt för att vara till ännu större hjälp och stöd för våra medlemar. 

Medlemsnära

  • Vi sätter medlemmen i centrum och finns nära våra medlemmar.
  • Vi är lyhörda, öppna och engagerade för att aktivt driva våra medlemmars frågor
  • Vi är tillgängliga för våra medlemmar


Det innebär att vi strävar efter att alltid vara på plats, ge snabb och ärlig/saklig respons, hålla en hög servicegrad, utnyttja ny teknik för att uppnå våra mål.

Företrädare

  • Vi ska vara en betydelsefull och trygg resurs för våra medlemmar.
  • Vi ska vara en tydlig röst och en stark företrädare för våra medlemmar i lokala, nationella och internationella framtidsfrågor.

Det innebär att vi tar ställning för medlemmens behov – vi syns och hörs i samhällsdebatten. Vi är kompetenta och verbalt skickliga. Vi ligger steget före, tar initiativ, är enträgna och målmedvetna. Vi ger aldrig upp i vår strävan att förbättra våra medlemmars möjligheter i dagens och framtidens arbetsliv.

Allas lika värde

  • Vi verkar för allas lika värde och möjlighet.

Det innebär att vi lever som vi lär – för medlemmen och för varandra. Vi utvecklar ständigt vår kompetens och vårt sätt att arbeta. Vi visar respekt för varandras olikheter och fördömer all form av kränkning och diskriminering. Vi ger lika möjligheter till alla och respekterar allas lika värde.  

Sidansvarig: L. Tillybs | Foto: Flickr: Johan Hansson