Material och lästips

LO har tillsammans med förbunden startat ett arbete för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter – Alla kan göra något

Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida har bra material om lönekartläggning och jämställdhetsplan. Här finns också information om aktiva åtgärder.

 

Tips och verktyg

Diskriminineringsombudsmannens "Analys lönelots" - En enkel metod för bedömning av arbetskraven vid en arbetsvärdering inför en lönekartläggning. 

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige på deras hemsida kan man läsa mer om deras arbete och få tips om bland annat rekrytering.

Onlineutbildningar

LOs utbildning "Scener ur ett arbetsliv" tar sikte på Integration och etnisk diskriminering

Fackförbundet Vision har en onlineutbildning "Öppna upp" tar upp hbtq-frågor