Diskriminerad?

Om du som medlem, eller någon arbetskamrat, känner sig trakasserad eller orättvist behandlad. Gör så här:

1. Prata med någon: Kontakta fackklubben på din arbets-plats. Har din arbetsplats ingen klubb så kan du kontakta din avdelning. Facket och de förtroendevalda har tystnadsplikt.

2. Säg ifrån: Säg ifrån och berätta att du känner dig diskriminerad, kränkt, illa till mods eller illa behandlad.

Ta med dig någon du har förtroende för i kontakt med den som trakasserar/diskriminerar så att du inte är ensam.

3. Dokumentera: Skriv ner vad som hänt, vad som har sagts, när händelsen ägde rum och om eventuella vittnen kan finnas.

Kom ihåg! Du ska inte acceptera att kränkningar, trakasserier eller diskriminering i någon form förekommer på din arbetsplats. Det här är en viktig facklig fråga och du kan med förtroende vända dig till oss. Vi hjälper dig! 

Kontaktuppgifter till avdelningarna hittar du här.