Tidigare projekt

Här har vi samlat information om tidigare projekt som vi på GS har genomfört. 

Hållbar skogsproduktion i Burkina Faso

Projektet syftar till att utveckla former för alternativ skogsproduktion i Bukina Faso. Målet är att bevara skogens särart, vilket är en mycket viktig fråga i regnskogsområden. Inom projektets ram ingår utbildningsverksamhet och kampanjer för att sprida kunskap om vikten av skogscertifiering bland såväl förbundets medlemmar som andra samhällsmedborgare. I projektet ingår även andra delar, bland annat en plantskola och etablering av normer kring trädplanering.

Samarbetsorganisationer: GS, BWI (Bygg- och Träarbetareinternationalen) och Bukina Faso National Federation of Building and Forestry Workers och Federation of Building and Wood Workers.

 

CONAGRA i Chile

Projektet fokuserade på facklig organisering och medlemsrekrytering och har nått ett bra resultat. Det chilenska fackförbundet CONAGRA har fått fler klubbar och ökat sitt medlemsantal. 

 

GS stödjer byggandet av fackligt center i Indonesien

När delar av Asien drabbades av en våldsam tsunami den 26 december 2004 avsatte dåvarande Skogs- och Träfacket en miljon ur förbundets solidaritetsfond för att stödja uppbyggnaden av ett fackligt verksamhetscenter. Byggnads- och Träarbetarinternationalen, BTI, utformade därefter en projektplan tillsammans med fackförbundet Kahutindo i Indonesien

 

Hållbart skogsbruk i Sydostasien

Projektet syftar till att utbilda kompetenta och kunniga arbetstagare som genom kollektiv-avtalsförhandlingar med skogsindustri-arbetgivarna främjar ett hållbart skogsbruk. Facket använder sig av internationellt antagna principer för skogscertifiering samt de globala ramavtalen som finns mellan de globala facken och vissa trans- och multinationella företag, främst IKEA.

 

Skogs- och träindustrierna på Stilla Havsöarna

Skogs- och träindustrin ökar i betydelse i Stilla Havet men fortfarande råder fientliga relationer på arbetsmarknaden och omfattande illegal avverkning. 

Genom utbildning syftar projektet till att öka förbundens kunskap om skogscertifiering och verka för förbättrad arbetsmiljö och hållbar skogsindustri. Vidare vill man verka för nationella minimumstandards för skogsarbetarna i hälso- och säkerhetsfrågor genom nationella trepartssamtal och lagstiftning.

Samarbetsorganisationer: BWI samt skogs- och träfack i Papua Nya Guinea, Vanuatu, Solomonöarna, Samoa och Fiji.