Hemsida-BWI-Global-Union-1.jpg

Allt arbete som GS bedriver i projekten görs via vår världsfederation BWI. Federationen har sitt säte i Geneve och leds av GS ordförande Per-Olof Sjöö som också är ordförande för BWI.

BWI har personal anställd i olika delar av världen så som i Kuala Lumpur och Sao Paulo. Deras koordinatörer övervakar projekten och bistår lokala och nationella föreningar i deras arbete i linje med vad projektet medger.

Ett sådant arbete är att stärka migrantarbetares rättigheter i Asien. De stora länderna som använder migranter i Asien är främst Malaysia och Thailand, merparten av migranterna kommer från Indonesien, Nepal, Bangladesh. Det är tyvärr ett vanligt fenomen att dessa grupper blir utnyttjade på direkt illegalt vis i dessa länder, både utifrån nationell lagstiftning och internationell rätt. Många måste lämna in sina pass till arbetsgivaren och får inte tillbaka dessa utan att erlägga en hög avgift vilket gör att de i internationell rätts perspektiv måste betraktas som tvångsarbetare. Projekten syftar även i denna region till att stärka fackföreningar, värva medlemmar och förhandla om villkoren för både migranter och landets egna medborgare på arbetsplatserna.

För GS har projekten riktas mot att bygga starka fackliga organisationer i de sektorer som ligger GS nära. Att bygga starka fackföreningar som har förmågan att leverera kollektivavtal kräver medlemmar, därför är givetvis organiseringsarbete ett viktigt inslag i projekten.

I Brasilien samarbetar GS med ett antal olika förbund och federationer och deras arbete med att organisera bland annat underleverantörer till IKEA har varit en del av arbetet för GS. Vidare har GS stöttat arbetet med tillkomsten av ett nätverk för Amazonas regionen. Vår ingång i arbetet har till stor del handlat om att belysa den illegala avverkningen och att kartlägga vart det illegala virket tar vägen efter att det har avverkats.

På UNI Grafiska och förpackningssidan bedriver GS två projekt, ett i Asien och ett i Latin Amerika.

I Asien är fokus att värva medlemmar i Indien, främst på Tetra Paks industrier i Pune regionen. Vi har haft stora problem att ens kunna komma in på fabriken i Pune och få en chans att organisera de anställda, detta arbete görs med lokala organiserade som bistår i arbetet. Förhoppningen är att vi under 2023-2027 ska kunna bilda en stabil fackförening som kan förhandla om villkoren på den fabriken, vidare så bedriver vi likande arbete i Malaysia och Indonesien.

I Latin Amerika arbetar vi främst i Peru och Colombia med att stödja fackföreningar som organiserar på de stora multinationella företagen i landet.

Colombia är ett särskilt problem då fackliga företrädare mördas när de utför sina uppdrag, troligen är det farligaste landet i Världen att vara fackligt aktiv i. Här lägger vi stort fokus på att nyttja de nämnda certifieringssystemen för att stärka de lokala fackens möjlighet att verka och förhandla.

Målet är att vi inom arbetet med de stora företagen ska kunna hamna i en position där de tecknar så kallade Globala Företags Avtal (GFA). Dessa avtal är prioriterade både för BWI och UNI då de ger en klar bild av att bolagen kommer respektera grundläggande fackliga rättigheter och att de lokala företrädarna ska kunna använda dessa avtal som stöd när man förhandlar med de nationella delarna av företagen. Men det ger också federationerna en möjlighet att få information och påverka de globala bolagen.