GS värdegrundsbok

GS värdegrundsbok

GS har tagit fram en värdegrundsbok som ska fungera som ett hjälpmedel då vi arbetar med vår värdegrund och värderingar. Boken kan användas som diskussionsunderlag av klubben eller på avdelningen. 

Läs värdegrundsboken här: Värdegrundsboken