Lönekartläggning & Jämställdehetsplan

Sidansvarig: L. Tillybs | Foto: Flickr Alias 0591

Inom arbetslivet är det krav på arbetsgivare att upprätta lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner. Förutom förbud mot diskriminering anges det även krav på aktiva åtgärder. 

Lönekartläggningen ska upprättas vart tredje år och kartlägga och analysera:

  • bestämmelser och praxis om löner hos arbetsgivaren
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete samt bedöma om förekommande löneskillnader har samband med kön.

Jämställdhetsplanen ska upprättas skriftligen, vart tredje år och på arbetsplatser med minst 25 anställda. I planen ska lönekartläggningen redovisas och analyseras, åtgärder föreslås för att uppnå lika lön för lika eller likvärdigt arbete samt en kostnadsberäkning och tidsplanering.

Läs mer om diskrimineringslagen här.

Guide till lokal löneförhandling kan vara till hjälp i detta arbete.