GS fem representanter i arbetsmiljörådet står uppradade bredvid varandra GS arbetsmiljöråd. Från vänster: Kenneth Johansson, Jonny Månsson, Ronny Mattsson, Tanja Räisänen och Lars-Olov Eriksson

Arbetsmiljöråd

GS-fackets arbetsmiljöråd ska arbeta tillsammans med avdelningarna och ansvarig ombudsman på förbundskontoret för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för våra medlemmar.

Arbetsmiljörådets ledamöter 

Ronny Mattsson Avd 6
Jonny Månsson Avd 1
Tanja Räisänen  Avd 7
Lars Olov Eriksson  Avd 11

 

Man har vid tillsättandet tagit hänsyn till avtal/branschkunskaper och övriga specialistkunskaper inom arbetsmiljöområdet. Rådet får med dessa ledamöter en kunskap som täcker hela GS verksamhetsområden.

Arbetsmiljörådet har följande arbetsuppgifter:

  • Ansvarig för förbundets RSO-verksamhet
  • Delta i förbundsgemensamma grupper inom LO
  • Delta i partsgemensamma grupper
  • Stöd i avtalsfrågor gällande arbetsmiljö
  • Ansvara för informationsfrågor när det gäller förbundets arbetsmiljöarbete
  • Arbeta med strategi och organisationsfrågor
  • Utreda svara på remisser åt förbundsstyrelsen