Vi gör

GS arbetar för ett rättvist, demokratiskt och jämställt samhälle, där alla ska ha möjlighet till ett bra och tryggt arbete.

Det innebär att vi har många olika arbetsområden, till exempel; arbetsmiljö, facklig utbildning, avtal, facklig närvaro, jämställdhet, antidiskriminering och internationellt solidaritetsarbete för att nämna några. Här kan du läsa mer om våra arbetsområden, mål och visioner.

 • Kollektivavtal

  Kollektivavtal omfattar alla med samma yrke på arbetsplatsen. Med kollektivavtal på jobbet får ingen arbeta för lägre lön eller sämre villkor än vad avtalet säger.

 • Arbetsmiljö

  GS har inom sina avtalsområden några av de arbetsplatser som ligger i topp när det gäller olycksfall och arbetsskador. 

 • Försäkringsverksamhet

  GS arbetar för att alla medlemmar ska få information om våra försäkringar. Att vara försäkringsrådgivare i GS är ett mycket viktigt uppdrag.

 • Värdegrundsarbete

  Du inte ska acceptera att kränkningar, trakasserier eller diskriminering i någon form förekommer på din arbetsplats.

 • Internationellt

  Som medlem i GS bidrar du genom ditt medlemskap och engagemang till bättre arbetsvillkor för arbetare i andra länder.

 • Lönekartläggning & plan mot diskriminering

  Inom arbetslivet är det krav på arbetsgivare att upprätta lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner. 

 • Ungdomsverksamhet

  GS unga bidrar till en starkare nutid och en tryggare framtid