Försäkringsinformation

GS arbetar för att alla medlemmar ska få information om våra försäkringar. Att vara försäkringsinformatör i GS är ett mycket viktigt uppdrag.

Förbundet vill informera om avtals- och medlemsförsäkringarna, dels för att många medlemmar går miste om ersättning som de har rätt till, och dels för att fler ska veta om vilka försäkringar de omfattas av om olyckan är framme på jobbet eller på fritiden om det drabbar dig eller någon arbetskamrat eller närstående.

Varje avdelning har en ansvarig i avdelningsstyrelsen för försäkringsfrågor. Den ansvarige ansvarar just för att planera, strukturera arbetet med försäkringsfrågorna i avdelningen.

Läs mer om vilka försäkringar som ingår i ditt medlemskap? 

Det finns försäkringar i kollektivavtalet som gäller när du är på jobbet och genom ditt medlemskap i GS är du försäkrad på fritiden genom Folksam

Medlemsförsäkringar: 

Avtalsförsäkringar (genom AFA Försäkring):

  • Avtalsgruppssjukförsäkringen (AGS) - kompletterar ersättningarna från Försäkringskassan (sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) - kompletterar det lagstadgade och ger ersättning vid exempelvis sveda och värk, kostader och bestånde funktionsnedsättning
  • Avgångsbidragsförsäkring (AGB) - ger ersättning för arbetstagare över 40 år vid uppsägning på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning 
  • Tjänstegrupplivförsäkring (AGL) - kompletterand ersättning till efterlevande vid dödsfall i yrkesverksam ålder 
  • Avtalspension (SAF-LO)
  • Föräldrarpenningtillägg (FTP) - kompletterande ersättning till föräldrarpenningen under 180 dagar 

Om du har frågor kring detta, tveka inte på att höra av dig till oss!

Magnus Svensson
Rådsansvarig
magnus.svensson@gsfacketavd1.se