Klubbar

Att bilda en lokal fackklubb på arbetsplatser skapar en rad fördelar, bland annat lokala överenskommelser med arbetsgivaren och förhandlingar som rör medbestämmandet på arbetsplatsen. denna länk kan du läsa om vad LO anger som argument.

På företag med många anställda bildas oftast en klubb. Medlemmarna väljer en styrelse som representerar dem i det fackliga arbetet och tar till vara medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Klubbarna ansvarar för allt fackligt arbete på dessa arbetsplatser och genomför också alla lokala förhandlingar med arbetsgivaren.

På arbetsplatser utan klubb finns ofta ett fackligt ombud, kontaktombudet.

Klubbar har möjlighet att ansöka om klubbidrag från avdelningen.

Avdelningen ger ett årligt bidrag enligt följande;
Grundbelopp om 1000 kr samt 50 kr per medlem. 

Äskandet sänds in från respektive klubb med en

  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk rapport
  • Revisionsrapport
  • Antal medlemmar
  • Kontonummer och adress.

Vid nybildande av klubb utgår dubbelt grundbidrag första året.