Fackligt uppsökeri

Fackligt uppsökeri innebär att förtroendevalda besöker arbetsplatser för att informera och hjälpa till i fackliga frågor. Målsättningen är att alla företag med medlemmar ska få ett besök om året. Denna uppgift är inte bara viktig, den är dessutom väldigt uppskattad och inspirerande. Känner du att detta skulle vara kul får du väldigt gärna kontakta någon av nedanstående.

Torgny Frank
Rådsansvarig
torgny.frank@gsfacket.se

Johan Adolfsson
Rådsmedlem
johan.adolfsson@gsfacket.se

Eddie Erman
Rådsmedlem
eddie.erman@gsfacket.se

Mikael Olsson
Rådsmedlem
mikael.olsson@gsfacket.se

Anette Henningsson
Rådsmedlem
anette.henningsson@gsfacket.se

Vehid Stovrag
Rådsmedlem
vehid.stovrag@gsfacket.se

Adam Persson
Rådsmedlem
adam.persson@gsfacket.se

Magnus Svensson
Rådsmedlem
magnus.svensson@gsfacket.se

Richard Ridwall
Rådsmedlem
richard.ridwall@gsfacket.se

Peter Andersson

Christer Johansson