Valberedningen

Valberedningens arbete består i att nominera och tillsätta:

  • De olika ledamöterna i avdelningsstyrelsen
  • Ansvariga för de olika råden
  • Revisorer
  • Representantskapsledamöter
  • Ledamöter till förbundsmötet

Detta arbete görs via inkomna nomineringar från klubbar, kontaktombud och enskilda medlemmar.

Valberedningen i sig väljs av avdelningsstyrelsen på årsmötet.

Valberedningen t.o.m. 2024-04-30 består av:

Gert-Inge Ridell
inge6618@gmail.com

Miklos Liewehr
miklos.liewehr@hotmail.se

Ulf Lindell