Ungrådet

Ungrådet arbetar direkt riktat emot en av våra mest utsatta arbetsgrupper i landet – ungdomarna. I dagens samhälle är det inte alltid lätt att vara ung, nyexaminerad och på väg ut i arbetslivet. På många arbetsplatser runt om i landet faller yngre gärna i fällor hos oseriösa arbetsgivare. Det kan handla om låga löner, dåliga arbetsvillkor och osäkra anställningar. Ofta handlar detta om en okunskap om hur det ska fungera på en arbetsplats. Man vill gärna visa sig duktig och accepterar därför dessa villkor i tron att "såhär ska det vara".

I ungrådet jobbar vi framförallt med utbildning. Vi är ute på gymnasieskolor och informerar om vilka rättigheter samt vilka skyldigheter man har när man kommer ut i arbetslivet.

Värdet av kollektivavtal, anställningsavtal och fackligt engagemang är några nyckelpunkter som vi anser att alla bör förstå innan man kommer ut och ska ta sitt första jobb.


Alla har rätt till ett rättvist arbetsliv och en kunskap om vad detta innebär!

Bjud in oss!

Det finns möjlighet för klubbar att ha med oss på deras årsmöten eller andra möten där vi kan komma och prata om ungrådet och vilka frågor idag som är viktiga för ungdomarna.

Vi behöver fler ungdomar under 30 år som vill engagera sig i avdelningens ungråd. Vi uppskattar verkligen om ytterligare en medlem finner vårt arbete intressant och är intresserad av att veta mer. Hör i så fall av er till avdelningen.

Adam Persson
Ungrådsansvarig
070-089 17 54
Adam.persson@gsfacket.se

Rådsmedlemmar:
Patrik Nielsen
Sezer Emirov
Max Bolin Möllerström