Fackliga studier

I en organisation eller ett samhälle som är byggt på demokratins värdegrund är den breda delaktigheten själva kärnan. En kärna vars frukt mognar genom utbildning och kunskap.

I GS ses utbildning av medlemmar och förtroendevalda som en förutsättning för en stark och utvecklande facklig organisation. Det är genom den enskildes kunskaper som GS gemensamt blir som bäst i arbetet för trygghet och god levnadsstandard i såväl privat- som arbetslivet.

Den svenska modellen bygger på fackligt utbildade medlemmar och förtroendevalda. Därför har du rätt att vara ledig från arbetet för facklig utbildning. I vissa fall är ledigheten med bibehållen lön från arbetsgivaren, i andra fall får du ersättning från GS.

GS avdelningar kartlägger årligen vilket utbildningsbehov som finns bland dess medlemmar och förtroendevalda. Utifrån den planeras och rekryteras sedan till olika fackliga utbildningar. Du kan också själv kontakta avdelningens studieansvarige för att få besked om vilka utbildningar som finns för dig.

Fackliga kurser är både roliga och lärorika. Du kommer att inspireras och utvecklas både i din roll som facklig företrädare men även som individ. Vi tillämpar folkbildning, vilket innebär att kurserna innefattar både diskussioner och grupparbeten för att all ska trivas och lära sig på bästa sätt. 

GS deltar i det tvärfackliga studiesamarbetet med andra fackförbund. Detta ger oss möjlighet att kunna erbjuda förtroendevalda och medlemmar ett brett kursutbud - från förhandlingsutbildning till pensionsutbildningar. 

Mikael Olsson
Rådsansvarig
mikael.olsson@gsfacket.se

Johan Adolfsson
Rådsmedlem
johan.adolfsson@gsfacket.se