Värdegrund

Vad är en värdegrund? Vad innebär vår värdegrund? Vad innebär vår värdegrund i praktiken?  Vad innebär det att vara medlem i GS? Många frågor dyker upp när man funderar över eller diskuterar värdegrundsfrågor.

Förbundet har tagit fram en bok som ska hjälpa dig att förstå vad vår fackförening har för byggstenar. Vårt gemensamma mål med denna bok ska vara att alla inom vår organisation ska veta vad vår värdegrund är, vad den innebär och hur vi kan leva efter den. Det innebär att vi synkroniserar det vi gör i GS så att vi följer vår värdegrund – inte bara i teorin – utan framför allt praktiskt, i verkliga livet, i vår verksamhet. Att vi lever som vi lär.

En värdegrund är de gemensamma värderingar som ett företag eller en organisation värdesätter högt och väljer att vilja leva efter. Den beskriver också önskvärda egenskaper hos medarbetare och ledare. För att en värdegrund ska bli framgångsrik krävs ett aktivt, långsiktigt och regelbundet arbete. Personalchefen/personalavdelningen är en av de viktigaste funktionerna i detta arbete, samt naturligtvis övriga chefer och ledare inom ett företag eller organisation.

Richard Ridwall
Rådsansvarig
richard.ridwall@gsfacket.se