Foto: Pixabay

Försäkringar

Försäkringar är en viktig del av det fackliga arbetet och den fackliga gemenskapen. Medlemsförsäkringspaketet är ett bevis för detta. Vi ska inte bara vara solidariska på arbetsplatsen - vi ska vara det på fritiden också.

GS:s medlemsförsäkringspaket är en medlemsförmån. Det betyder att alla medlemmar omfattas automatiskt och att förbundet betalar in försäkringspremierna till Folksam. Kostnaden för försäkringarna är inbakad i medlemsavgiften.

Medlemsförsäkringarna via Folksam

  • Hemförsäkring, täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår även reseförsäkring.
  • Medlemsolycksfall – fritid. Kan ge ersättning vid olycksfall som sker på fritiden.
  • Kompletterande livförsäkring. Ger ersättning till efterlevande om den avlidne medlemmen inte omfattas av avtalsförsäkringen (TGL)
  • Barngrupplivförsäkring. Livförsäkring för medlemmens barn.
  • Inkomstförsäkring

Vill du veta mer om dina försäkringar? Kontakta din avdelning. Du kan också läsa mer på vår medlemssida hos Folksam.

För GS medlemmar finns också möjligheten att till ett förmånligt pris teckna Folksams juristförsäkring. För 40 kr/månad så ingår bland annat 15 timmars fri juristhjälp per år. Läs mer om försäkringen här. 

Medlemsförsäkringar för pensionärer

  • Hemförsäkring, täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår   även reseförsäkring.
  • Olycksfallsförsäkring 60+. Kan ge ersättning plötsliga och oförutsedda olyckor.

Studentmedlemmar har samma försäkringspaket som medlemmarna i övrigt. 

Arbetar du inom skog-, trä- eller grafisk bransch? Då är du varmt välkommen att bli medlem i GS!

Det tar bara några minuter att ansöka om medlemskap, som du sedan signerar med ditt BankId.