GS är Skogsarbetarnas fackförbund!

Bli medlem här

GS är fackförbundet som organiserar anställda inom skogsbruket. Sedan 1918 har skogsarbetare gemensamt tagit strid för att få bättre villkor i skogen.

Våra medlemmar arbetar som:

  • skogsmaskinförare
  • skotare/skördarförare
  • plantskolarbetare
  • motormanuella huggare
  • motormanuella röjare
  • planterare
  • drivare
  • flisare

Du går väl inte miste om allt det som finns i skogsavtalet?

• Ersättning för obekväm arbetstid.
• Arbetstidförkortning (65,2 tim betald ledighet
per år)
• Gångtidsersättning/Färdtidsersättning
• Traktamenten
• Pension
• Försäkringar
• Bortavarotidsersättning
• Helglön
• Semester
• Permission
• Beredskapsersättning

Är du osäker på om du har rätt lön eller är det något av detta som du missar? Som medlem i GS kan du alltid vända dig till oss för att få hjälp.

Bli medlem här