Grafikern

Fredag 18 augusti 1972 gick typografer, litografer och bokbindare samman och bildade Grafiska Fackförbundet. Dåvarande statsminister Olof Palme besökte kongressen på dagen för samgåendet och sa i sitt tal: ”Det är inte bara den fackliga traditionen som ger de grafiska förbunden en särställning, utan också det faktum att er verksamhet är direkt förbunden med demokratins livsvillkor. Ni företräder de yrkeskårer förutan vilka det fria ordet och den fria tanken lätt skulle bli tomma begrepp. Ni är direkt och i egentlig mening demokratins arbetare.”

När grafiska förbundet bildades var 37 857 medlemmar anslutna. Bland dem fanns en stor yrkesstolthet och den fackliga styrkan var stor. Utan grafiker kunde inga tidningar, trycksaker eller böcker tryckas. Då som nu var den tekniska utvecklingen snabb och som enda fackförbund så tecknade grafikerna ett avtal om ny teknik, det första redan 1974. Avtalet gick ut på att arbetsgivaren var skyldig att omskola sina anställda så att grafikerna skulle ha möjlighet att fortsätta i yrket trots att tekniken utvecklas.

Teknikavtalet var inte uppskattat av arbetsgivarna och 1986 strejkade grafikerna för att ha få igenom avtalet. Strejken varade i ett dygn och först efter förlikning tecknades ett nytt teknikavtal. Än idag finns delar av teknikavtalet kvar och många ”gamla” grafiker har omskolats till exempelvis redigerare, säljare eller journalister.

Här är exempel på gamla grafiska yrken som försvunnit:

Textframställning, sätteri: Handsättare, maskinsättare, korrekturavdragare, formatpåläggare, fotosättare, inskrivare, pappersmontör, orginalmontör, rippare

Bildhantering/repro: kopistmontör, repromontör, reprofotograf, retuschör, klichémakare, scanneroperatör

Tryck: pappersskärare, tryckeribiträde, högtryckare

Efterbehandling: handbokbindare, falsare, bigare, perforatör, limställare, stansare

Dagens grafiker idag arbetar bland annat som Tryckare, Bokbindare, Prepressgrafiker, Orginalare, Digital tryckare, 3D-printgrafiker, Flexotryckare, Offsettryckare, Förpackningsgrafiker, Storbildsproducent.

Ansvarig ombudsman för avtalsområdet är André Lindström