Förpackningstillverkaren


Långt in på 1930-talet såldes det mesta i våra livsmedelsbutiker styckevis eller i lösvikt över disk. Under efterkrigstiden fick förpackningen en viktigare roll då den gav produkten en identitet och erbjöd skydd vid transporter. Förpackningsindustrin har vuxit enormt i omfattning och fortsätter växa. Smarta förpackningar är en del av framtiden och en avgörande faktor för att minska exempelvis matsvinn och minska människans klimatpåverkan.


Förpackningstillverkarna har tillhört Bokbindareförbundet som bildades 1893. Förpackningstillverkare under tidigt 1900 tal tillverkade bland annat tändsticksaskar som limmades ihop. De kallades ibland i daglig mun klisterprinsar och klisterprinsessor. Bokbindareförbundet slogs samman med Litografi- och typografförbunden år 1973 och bildade Grafiska Förbundet. 2009 Slogs Grafiska ihop med Skogs- och Träfacket och i år firar GS 10 år.


Förpackningsindustrin har framtiden för sig. Allt större vikt läggs på en varas förpackning och forskningsframsteg gör det möjligt att bygga in ökad funktionalitet i förpackningarna. Exempel på detta är förpackningar som ändrar färg när en vara närmar sig sitt bästföredatum eller förpackningar som kan avgöra en varas kvalité eller varna när en vara blivit dålig eller skadad. Framtidens förpackningsmaterial är i ännu högre grad förnybara, recirkulärbara och bionedbrytningsbara, helst alla tre i ett.


GS har ca 4000 medlemmar i förpackningsindustrin som tillverkar förpackningar i wellpapp, kartong och plast. GS medlemmar arbetar i en framtidsbransch och är en del i den viktiga omställningen till miljövänligare industrier! Ansvarig ombudsman på GS är André Lindström.