Sågverksarbetaren

Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet bildades 1891 och bytte nio år senare namn till Svenska sågverksindustriarbetareförbundet. Vid den här tiden fanns det sågverk vid var och varannan kustnära Norrlandsby. På 1880-talet fanns det inte mindre än 11 ångsågverk på den korta sträckan mellan Ljusne och Söderhamn (15 km). Bara i Småland fanns under andra halvan av 1940-talet över 1000 sågverk.

1948 uppgick förbundet i Svenska Träindustriarbetareförbundet och automatiseringen under de senaste 100 åren har lett till att antalet sågverk minskat avsevärt och numera uppgår till ca 200 stycken som sysselsätter ca 7 500 sågverksarbetare.

På sågverket idag

Före timmerintaget på ett sågverk finns en mätstation där timret mäts av virkesmätare för att de olika leverantörerna ska få rätt ersättning för mängden levererat timmer. Virkesmätarna är anställda i oberoende virkesmätarföreningar för att mätningen ska vara objektiv för både leverantören och sågverket.

Stockarna sorteras efter mätningen i olika dimensioner, timmertruckar hämtar sedan de sorterade stockarna och lämnar till sågen. Stockarna matas därefter in i barkmaskinen för att avbarkas innan de kommer in i såglinjen. Där sönderdelas varje stock till brädor och plank som därefter kommer de vidare till råsorteringen där virket ströläggs så att luft kan komma åt alla plankor/brädor. Det strölagda virket hämtas av truckar och körs till torken. Torken värms upp med hjälp av ånga. Värmen gör att cellerna öppnas upp och virket torkas ut. Efter torkning körs virket tillbaks till sorteringen där virket kvalitébedöms, kapas och förpackas. De färdiga virkespaketen levereras via utlastningen till kunderna.

Ca. 75 procent av produktionen exporteras utomlands och resterande levereras inom riket till våra byggen, tillverkningsindustrier,  husfabriker, brädgårdar mm.

Även sågverkets ”biprodukter” som bark och spån tas tillvara och används till största delen för pelletstillverkning eller på annat sätt som energikälla.