Svensk Skogsvalidering hjälper till att säkerställa rätt kompetens

Svensk skogsvalidering är ett snabbt och enkelt verktyg för att mäta kompetens. Med rätt kompetens på arbetsplatsen är chanserna större för företaget du arbetar på att bli mer konkurrenskraftigt och lönsamt.

Det är också en trygghet för att veta vad du behöver utvecklas mer inom. Verktyget är också ett hjälpmedel att rekrytera rätt och att strukturera kompetensutvecklingen långsiktigt.

Kompetens är mer än utbildningsnivå – det är en kombination av kunskaper och färdigheter för att göra rätt i en viss situation. Därför mäter valideringsverktyget både teoretiska och praktiska färdigheter, och ger dig ett tillförlitligt svar på om rätt kompetens finns för en specifik befattning.

Svensk skogsvalidering är ett branschinitiativ framtaget av parterna i Skogsbrukets Yrkesnämnd: Gröna arbetsgivare, Skogsentreprenörerna, GS-facket för skogs-, trä- & grafisk bransch, Ledarna, LRF och Skogsstyrelsen (adj.).

Valideringsverktyget omfattar idag fem olika befattningar:

Skogsmaskinförare:

  • föryngringsavverkning
  • gallringsavverkning
  • skotning

Skogsvårdare:

  • plantering
  • röjning

Fem fördelar med valideringsverktyget

1. Testar både teori och praktik

Valideringen för skogsmaskinförare består av två delar:

  • ett webbaserat prov
  • ett prov i en modern simulator

Valideringen för skogsvårdare består av ett webbaserat prov.

2. Snabbt och enkelt

Valideringen tar totalt en halv dag och genomförs på en plats nära föraren. Redan dagen efter får du återkoppling och förslag på en åtgärdsplan.

3. Ger underlag för trygga beslut

Valideringen görs av erfarna examinatorer med lång erfarenhet i branschen. Om den sökande uppfyller branschkraven får personen ett certifikat. Det innebär en trygghet både för dig som ska anställa och för den som söker arbetet. Du kan känna dig säker på vad dina anställda kan och vad de behöver utvecklas mer inom.

4. Ökar konkurrenskraften

Med rätt kompetens kan ditt företag skapa bättre nytta för kunden. Validering är ett bra verktyg för att öka ditt företags konkurrenskraft. Rätt rekryteringar och ett strukturerat arbete med kompetensutveckling ger större chans till god lönsamhet.

5. Förankrat i branschen

Svensk skogsvalidering är ett branschinitiativ för att förbättra och säkerställa kompetensen inom skogsbruket. Valideringsverktyget är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och hos erfarna företrädare för branschen.

Priser

Kostnaden är för närvarande 6 500 kronor per prov för skogsmaskinförare och 1 500 kronor per prov för skogsvårdare. 

Läs mer om vad Kenneth Andersson, facklig GS-representant på Sveaskog har att säga om verktyget.