Information/kommunikation

Informationsgruppen består av ansvarig Richard Hassel, Dan Strängby samt Pernilla Lund.

Informationsgruppen sammankallar pressträffar rörande branschspecifika frågor samt producerar och ger ut tidningen ”Spånat & Tryckt” fyra gånger per år. Varje nummer av tidningen distribueras ut i knappt 8000 exemplar till medlemmar i GS Västra Götaland. De framställer materiel för insändare till dagstidningar i avdelningens inom geografiska område. Utöver detta ansvarar informationsgruppen för avdelningens hemsida, facebook samt Instagramkonto. 

Tips, bilder och texter till såväl tidning och hemsida tas tacksamt emot!

Informationsgruppens kontaktuppgifter:

Richard Hassel, Billingsfors

richard.hassel@gsfacket.se

072-2276666

 

Dan Strängby, Falköping

dan.strangby@gsfacket.se

070-3190681