Värdegrundsansvarig

Värdegrundsansvarig är ett relativt nytt uppdrag i avdelningen, det har ersatt det tidigare uppdraget jämställdhetsansvarig. GS har som fackförbund arbetat hårt med värdegrunder mellan människor, vare sig det gäller kvinna – man, infödd Svensk – invandrad Svensk mm. En konkret fråga för en värdegrundsansvarig är att hjälpa de arbetsplatser med mer än 10 anställda att upprätta en jämställdhetsplan samt genomföra en lönekartläggning. 

Våra medlemmar ska inte känna sig trakasserade eller kränkta i någon form. Vi har även kunskap kring kränkande särbehandling i arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 och arbetar för att alla arbetsgivare och arbetstagare ska ha kunskap kring arbetet och kännedom om rutiner för hantering av kränkningar och diskriminering. 

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att systematiskt arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter i samverkan. Alla arbetsgivare ska även göra en lönekartläggning varje år. Om du har mer än tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. 

Avdelning 4 värdegrundsansvarig heter Tanja Räisänen och jobbar hos Gyllensvaans möbler i Kättilstorp utanför Falköping. Vill du komma i kontakt med Tanja finns hon på:

tanja.raisanen@gsfacket.se

073-8028368