Facklig-politisk verksamhet

Ansvarig för den facklig/politiska verksamheten i avdelning 4 är Henrik Brolin.

Hans uppgift är att från ett GS-perspektiv bevaka de politiska frågor som är viktiga för förbundets medlemmar. Bedriva opinion för våra branschspecifika frågor. Han ska verka för att våra medlemmar engagerar sig i samhällsbyggandet. Den fackligt/politiskt ansvarige har ett tätt samarbete med våra sektioner, inte minst i planeringen inför 1:a maj, samt att hjälpa sektionerna med att organisera årliga arbetsplatsbesök av ”våra” politiker.

henrik.brolin@gsfacket.se