Förtroendevalda tycker till

 

VARFÖR GÖR VI INTE SOM BESLUTATS?

LO:s man till europaparlamentet Johan Danielsson satt tidigare som gruppledare för de europeiska Socialdemokraterna i transportutskottet i Europaparlamentet. Där ledde han gruppens förhandlingsarbete när de nya reglerna beträffande lastbilstrafik skulle tas fram. De är i korthet en gigantisk seger för svensk och nordisk arbetarrörelse. Vi har nu helt nya regler på plats som säkerställer att om du ska köra inrikestrafik i Sverige så ska det vara svenska kollektivavtal. Huvudregeln är dessutom att bilen ska registreras här, skatt ska betalas här, EU har efter dessa förhandlingar förbjudit den ordinarie veckovilan i hytten för att få bort de här uppställningsplatserna som vi har runt om i Sverige där människor bor månader i sträck. Det som återstår nu är ju att se till att reglerna efterlevs. Det gör dom ju inte. Människor bor fortfarande längs våra vägar. De här reglerna implementerades och genomfördes i Sverige för lite drygt ett år sedan. Nu är det den här regeringens ansvar att se till att vi får en yrkestrafikinspektion på plats, att vi lägger till tillräckligt mycket resurser så att vi ser till att de här reglerna efterlevs och att vi får bort skitföretagen från våra svenska vägar. Man kan konstatera att Sverigedemokraten Tomas Morell från Falköping som varit mycket aktiv i riksdagen i många år där han har påtalat de här problemen, hur det ser ut längs våra vägar i Sverige, nu har blivit helt tyst. Nu när SD leder regeringen och inte tillför en enda sekin för att få stopp på det här fusket hör man inte ett knyst från honom. Nu är det deras ansvar att se till att de här reglerna efterlevs.

 

Dan Strängby

Förtroendevald GS facket