Borås

Nyheter GS-facket avdelning 4 Västra Götaland

 

I menyn under denna sida kan du läsa de senaste nyheterna i avdelningen. Om du har en nyhet som DU vill förmedla så kontakta avdelningens informationsgrupp.

Nyheter 2023-09-29

Glöm inte att skicka in motioner till LO kongressen 2024. 
Sista datum för inskickande av motioner är 20 Oktober 2023. 

Motioner utformas på följande sätt:

-Motionen ska behandla endast ett ämnesområde.
 Ange från vilket förbund, avdelning eller ort som motionen   kommer.
-Ange om det är en avdelnings- eller förbundsmotion.
-Ge motionen en rubrik.
-Skriv själva texten.
-Gör en så enkel uppställning av texten som möjligt.
-Avsluta med att ange motionens förslag i form av att-satser. Vid fler än en att-sats ska dessa ställas upp enligt bifogat exempel på motion.

LO´s skrivregler kan laddas ner här
LO´s mall för motioner kan laddas ner här

Vi ser att avdelningarnas motioner skickas in som Word-dokument till kansli på förbundskontoret kansli@gsfacket.se

Publicerad: